Het auteursrecht en het copyright van de artikelen op Goodadvicebooks ligt bij de oorspronkelijke auteurs. Niets van de inhoud van deze site mag zonder de toestemming van de bij het artikel vermelde auteur worden overgenomen.

Artikelen waarbij geen bron of auteur wordt vermeld, zijn geschreven door de webredactie.

De webmaster probeert zoveel mogelijk copyright en auteursrecht te respecteren. Soms lukt het niet om een auteur op te sporen. Wanneer u een tekst tegenkomt waarop u meent copyright of auteursrecht te hebben, neem dan met ons via e-mail contact op.

De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juridische en financiŽle gevolgen van de op de site geplaatste artikelen.