De onderwerpen van de artikelen op de site Goodadvicebooks worden hieronder in de linker kolom met steekwoorden opgesomd. Rechts een korte toelichting.
Bij sommige artikelen en boekbeschrijvingen wordt een video(pictogram) gepresenteerd .
Onderaan elk onderwerp een testje uit Psychologie Magazine en een actueel weblog.
Steekwoord en link (auteur) Toelichting bij het artikel
1. Welzijn en geluk
Elementaire behoeften Aan het bevredigen van hogere behoeften komt de mens pas toe als lagere behoeften zijn bevredigd.
Balans Uitgangspunt van deze site is dat psychische gezondheid een balans is en dat men het meeste kans op geluk maakt bij een balans tussen autonomie, verbinding en kwaliteit.
In therapie
(Marjo van Soest)
Minder praten, minder diep graven en toch problemen oplossen... werkt dat?
Nachtmerries Als je vaak nachtmerries hebt of als dezelfde nachtmerrie steeds weer terugkomt, kun je daar met een speciale therapie gericht aan werken.
Burnout
(Peter Bügel)
Het opgebrand zijn lijkt een onderschat probleem. Al in 1998 schatte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat tien procent van de bevolking burnt-out was. Vooral beroepen waarin met mensen wordt gewerkt zijn risicovol.

Geluk maakt gezond
(Peter Bügel)

Niet tobben, maar trainen
(Ronald Meijers)

Van kanker wordt een mens niet vrolijker. De richting die zich bezighoudt met het omgekeerde, de invloed van ongelukkig zijn op lichamelijke kwalen, is controversiëler. Toch blijkt de theorie van de 'orenmaffia' niet helemaal onzinnig.
Het sleutelwoord is "zelfrespect" volgens Bügel en "trainen" volgens Meijers.

Hoe wordt een mens of dier gelukkig? Klaas Rozemond is filosoof en schrijver van het boek Filosofie voor de zwijnen. In zijn boek probeert hij op basis van wat filosofen door de eeuwen hebben gezegd over de basis voor geluk de vraag te beantwoorden: wie is gelukkiger, de ontevreden filosoof of het tevreden varken?
Gelukkig worden via het Pareto principe Zeven snelle manieren om gelukkig te worden via het Pareto principe. U kunt met 20% van uw energie 80% van uw tijd gelukkig zijn.
De tomtomisering van de passionele mens

Het wilde vlees en de gemanipuleerde zoektocht naar geluk. Joep Schrijvers van rat naar guru,

M/V? De opvattingen over de maakbaarheid van sekse en gender zijn de laatste tien jaar sterk veranderd.
Anorexia nervosa
(Peter Bügel)
Opzettelijk extreem vermageren was oorspronkelijk een afwijking die vrouwen trof, tegenwoordig lijken ook veel mannen een afwijkend lichaamsbeeld te koesteren. Peter Bügel beschrijft in een aantal columns dit fenomeen en de risico's die beide sexen lopen.
Gij zult gelukkig zijn en rijk worden De Franse cultuurfilosoof Pascal Bruckner noemt het ostentatieve vertoon van geluk in Gij zult gelukkig zijn! `een vriendelijke vorm van hekserij'. Tevens trekt hij ten strijde tegen onze nieuwe religie: de economie.
Factcheckers Presentator Marc de Hond was een van de jongste internetmiljonairs van Nederland. Maar hij verloor z'n geld en belandde vervolgens door een medische fout in een rolstoel. In deze aflevering van Factcheckers leert hij over het verschijnsel geluk. Zijn er regionale verschillen? Maakt werk gelukkig?
Geluk, succes en serendipiteit 'Als succes een spel is, dan zijn dit de regels' laat zien hoe u met behulp van tien eenvoudige regels een succesvol leven kunt leiden, meldt de achterflap van het boekje van de populaire management-consultant Chérie Carter-Scott.
Succes Mensen die zeggen dat maatschappelijk succes hen gelukkig maakt zullen heus niet liegen. Maar zij laten hun succes wel afhangen van omstandigheden buiten henzelf. Dat maakt hen kwetsbaar. Kun je dat type succes ook verzaken? 'Er moet een houding mogelijk zijn, desnoods idealiter, van echte en onvervreemdbare sereniteit.'
Vrijheid en authenticiteit Een citaat uit het boek van Erich Fromm "Angst voor vrijheid". Authenticiteit als oplossing voor de nadelen van het individuatieproces.
Innerlijke bevrijding In het boek De Psychologie van Vrijheid schetst Robert Hartzema hoe in zijn ogen het proces van een niet optimale kindertijd naar een psychologische volwassenheid kan verlopen. Hij noemt dit proces een groei naar vrijheid via innerlijke bevrijding.
(On)voorwaardelijke liefde
(Edwin Owen)
Zes levensvragen voorgelegd aan psycholoog René Diekstra: 'ik groeide op in het universum van de voorwaardelijke liefde. Als je de dansjes deed die van je werden verlangd, mocht je er zijn, maar je kon ook zo weer worden afgeschreven'.
Hoofdzonde Er zijn 8 combinaties van positieve of negatieve aspecten van de drie concepten "verbinding", "autonomie" en "kwaliteit". Een daarvan is ideaal. Je zou de zeven, niet optimale, combinaties kunnen zien als voorbeelden van de klassieke hoofdzonden (hebzucht, afgunst, hoogmoed, luiheid, woede, wellust en vraatzucht). Ook deugden en enneagramtypen zijn te koppelen.
Boekbeschrijvingen over jezelf worden en zijn , in balans zijn, geluk, zelfvertrouwen, vrijheid en verslaving.
 
2. Relaties en liefde
Liefde en vrijheid Liefde geeft vrijheid, en liefde die geen vrijheid geeft, is geen liefde.
Echte liefde Wat zijn de kenmerken van echte liefde?
Relatie Vaardig Scan Verhoog je kans op een duurzame relatie door jouw relatievaardigheden te ontwikkelen.
Sex is geen plicht
(Liddie Austin)
'Misschien is de nieuwe seksuele revolutie wel dat je er openlijk voor uitkomt dat je er niet altijd zin in hebt en dat er toch niks mis is met je.'

Lustbalans
(Cas Wouters)

Zijn de benen van jongeren sterk genoeg om de weelde te kunnen dragen van de emancipatie van seksualiteit? Gaat iedereen mee in de ontwikkeling van de lustbalans in de richting van een seksualisering van de liefde en een erotisering van de seks.
Versmelting? Is als geliefden onderling te versmelten iets om naar te verlangen of om van weg te lopen?
Moderne mannen
(Emma Brunt)
Het onbegrip tussen de seksen wordt als iets van alle tijden beschouwd. Maar moderne mannen blijken juist veel met vrouwen gemeen te hebben.
Machtsstrijd
(Riekje Boswijk-Hummel)
Machtsstrijden eindigen niet. Ook als ze zijn gewonnen gaan ze gewoon door, want niemand wil leven in een hiërarchie; niemand wil een verliezer zijn en een winnaar tegenover zich hebben.
Scheiden
(Mar Oomen)
Het blijkt een fatale combinatie: de behoefte aan zelfontplooiing en de veeleisende druk-druk-druk-maatschappij. Vooral werkende ouders houden daardoor nauwelijks tijd voor elkaar over. Ze ruziën over de taakverdeling, zien elkaar alleen als ze afgepeigerd zijn en raken op elkaar uitgekeken.
En-Ún denken
(weblog)
We hebben allebei gelijk. De ruimte tussen en-en en noch dit, noch dat
Mediation
(Barbara van Erp)
Een jurist schaakt en probeert zijn tegenstander te verslaan.
Een mediator probeert al puzzelend tot een goede oplossing te komen. Vanwege dat verschil doen veel scheidende echtelieden een beroep op de laatste; de pijn van een mislukte relatie is al erg genoeg.
Snuffelen
(Peter Bügel)
Wanneer mensen parfums kiezen zou het kunnen zijn dat ze onbewust luchtjes kiezen die hun natuurlijke geur versterken.
Boekbesprekingen over liefde , liefdesgedichten, eenzaamheid en scheiden
Blogs
 
3. Gezondheid 
Vitamines veilig Is het altijd goed om vitamines bij te slikken of kan het kwaad wanneer je teveel slikt?
ME
(Cees Renckens)
Het vermoeidheidssyndroom verdwijnt vanzelf als we over ophouden.
CVS
(Beatrijs Ritsema)
CVS-patiënten hunkeren naar een fysieke oorsprong voor hun kwaal, want dat pleit de geest vrij. Mensen met onverklaarbare ziektes staan altijd afwijzend tegenover het idee dat het lichaam door de geest beïnvloed zou kunnen worden.
Veilig smeren
(Noël Ummels)
Shampoo, aftershave, parfum, deodorant, dagcrèmes, babylotiondoekjes: het is allemaal uitgebreid onderzocht en hartstikke veilig. Meent de industrie. Maar volgens de milieubeweging zijn de chemicaliën in al die verzorgende producten helemaal niet goed onderzocht. “Het is een grootscheeps chemisch experiment op de mensheid.”
Huidkanker
(Marcel Roele)
Er is geen enkel bewijs dat zonnebrandcremes huidkanker veroorzaken; anderzijds is er ook geen bewijs dat ze veilig zijn.
Gezelligheid en gezondheid
(Peter Bügel)
De hoeveelheid gezondheid bevorderende leefregels stijgt evenredig met onze welvaart. Vaak zijn ze voorspelbaar. Een vuistregel luidt dat lekker ongezond is. Onsmakelijk eten en nodeloze inspanning zouden daarentegen de gezondheid en levensverwachting bevorderen. Deze stand van zaken stemt niet vrolijk. Gelukkig is er wetenschappelijk onderzoek dat een andere kant van de medaille laat zien.
Boekbesprekingen van auteurs die voor of tegen alternatieve genezers zijn
 
4. Voeding en dieet
Afslanken
(Fresco en Katan)
Alleen minder eten helpt. Hoogleraren Fresco en Katan vechten tegen de waan dat bepaald (gezond) eten alleen al slanker maakt. Hoogleraar Willem Vrakking reageert met de stelling dat vegetarisch eten deze doelstelling wel laat halen.
Vet eten
(Marcel Roele)
De westerse mens wordt dikker en dikker. Al 25 jaar voeren voedseldeskundigen met de overheid in hun kielzog campagne tegen het eten van vet. Zoete drankjes, repen en boterhammetjes leveren een wilde piek in het bloedsuikergehalte op, waaraan iemand die geestelijke arbeid of lichte lichamelijke inspanningen verricht helemaal niets heeft.
Stenen-tijdperkdieet
(Marcel Roele)
Het stenen-tijdperkdieet staat iets kritischer tegenover vet dan het Atkins-dieet. Immers, het vetpercentage in wild is de helft van dat in bio-industrieel vlees. In de oertijd bevatte een vleesmaaltijd in verhouding meer eiwitten en minder vet dan tegenwoordig. Bovendien was het vet in de oertijd gezonder van samenstelling.
Vleesvervangers
Vleesvervangers als redders van de wereld?
Neandertal-dieet
(Peter Bügel)
Mensen die bij elke maaltijd rauwkost eten, houden er volgens Steingarten drie onjuiste opvattingen op na.
Boekbeschrijvingen over afvallen en op gewicht blijven.
 
5. Filosofie, moraal en spiritualiteit
Vrijheid De behoefte aan autonomie is een van de meest fundamentele behoeften van mens en dier.
Kwaliteit Robert Pirsig schrijft in zijn boeken over de Metafysica van Kwaliteit. Kwaliteit kent een statische en dynamische component. Dynamische kwaliteit is de bron van alle verandering, de kwaliteit van de vrijheid.
Liefdeloos bewuszijn Uit misplaatste liefde voor de eigen God zijn veel slachtoffers gemaakt. Een beschuldiging.
Bonhoeffer
(Kees Schuyt)
Geloven kan zonder religie, en zonder triomfantelijke kerk vindt Kees Schuyt; onze samenleving is juist gebaat bij het besef van het onvolmaakte. Theoloog Dietrich Bonhoeffer wilde het onvolmaakte van het hier en nu helemaal aanvaarden.
Christen-dom? Is religie voor goedgelovigen?
Paradox Het goed kunnen omgaan met paradoxen werkt bevrijdend!
Spirituele termen Wat is of betekent bijvoorbeeld "Ahimsâ", of "Bhagavad-Gita", "Chakra", of "Dialectiek"? enz.. Alle termen op alfabet.
Wat houdt dialectiek in? Filosoof Jasper Schaaf loopt punt voor punt de mogelijkheden van dialectiek in de praktijk langs.
Dialectiek Stapsgewijs naar een (hogere) balans in autonomie, relaties en kwaliteit.
De ziel Wat heeft een spirituele levenshouding met God te maken? God gepresenteerd als boeman, is een illusie.
Euthanasie of sedatie Veel artsen staan huiverig tegenover het actief ingrijpen bij het laatste levenseinde. Door sedatie met het slaapmiddel Dormicum lijkt deze drempel lager. Terecht? Een reactie van Ton Vink en Hans van Dam.
Bescheidenheid
(Arnold Heumakers)
Waarheid en leugen, vrijheid en beknotting, daar gaat het om in Rüdiger Safranski’s Hoeveel waarheid heeft de mens nodig? Maar ook een vervreemding, inkeer, het zoeken naar jezelf, zelfverlies. En dat alles hangt nauw met elkaar samen en vormt een dankbaar thema voor de filosofie.
Etiquette
(Beatrijs Ritsema)
Hoe hoort het? Etiquette van de aandacht. Praten over jezelf is volgens de conversatie-etiquette van oudsher taboe. Egopraat zuigt de aandacht op als een zwart gat. Roddelen staat hoger aangeschreven.
Coupé-instinct
(Peter Bügel)
Groepsegoïsme en vreemdelingenhaat zijn antropologische constanten. Om voortdurende bloedbaden te vermijden, hebben oude samenlevingen de taboes en rituelen van de gastvrijheid bedacht. De gast is heilig. Maar hij mag niet blijven.
Intelligentie Hoe verschillen mannen en vrouwen in intelligentie? Is hun intelligentie gelijk?
Boekbesprekingen over etiquette , filosofie , metafysica , spiritualiteit en vrijheid.
Blogs
 

6. Emoties

 
Verdrongen pijn Het menselijk lichaam draagt alle ervaringen van het leven met zich mee en ziet toe op al onze innerlijke waarheden. Er zijn ervaringen uit onze jeugd die we weggedrukt hebben en waar we ons niet langer van bewust zijn. Alice Miller roept op om deze pijn te (h)erkennen en zo verlost te worden van de consequenties op volwassen leeftijd en te voorkomen dat het wordt doorgegeven aan nieuwe generaties.

Denkkracht en emoties
(Kester Freriks)

Emoties worden vaak geassocieerd met huilen en slapte, maar William Reddy weet dat het anders is: emoties leiden tot daadkrachtig handelen.
Emoties Het zijn voornamelijk vrouwen die boeken schrijven over emoties. We maakten een kort overzicht van hun visie op emotie en gevoelens.
De emotie spreekt
(Beatrijs Ritsema)
Het binnendringen van vrouwen in het publieke domein heeft enorme gevolgen gehad voor hoe mensen met elkaar omgaan. Thuis, in de media, op het werk... overal lijkt de lange vrouwelijke traditie van spreken over emoties en delen van intimiteiten intussen gemeengoed geworden. Dat heeft ook een geperverteerde schaduwzijde. Emoties die ongecensureerd worden geuit, slaan elke inhoudelijke discussie dood.
Onderbuikgevoelens
(Marcel Roele)
Onderbuik gevoelens in het hoofd, gedachten in de darmen. De denkende darm en onze hersenen worden beïnvloed door dezelfde chemische stofjes.
Verdringen
(Peter Bügel)
Er is weinig over verdringers bekend omdat ze uiteraard de spreekkamers van zielkundigen niet frequenteren. Jammer, misschien kunnen we veel van hen leren.
Boekbesprekingen over intuïtie, emoties, verdriet, zelfdoding , jaloezie, angst en woede.
 
7. Overig
Organisatie-ontwikkeling Een gezonde ontwikkeling van organisaties vindt plaats in een cultuur waarin onder meer medewerkers en omgeving open met elkaar communiceren waardoor autonomie, waardering, erkenning, uitdaging en creativiteit bestaat.
Peters Principe
(Peter Bügel)
In grote organisaties zijn leidinggevenden als regel incompetent. Dit is te danken aan een wetmatigheid die de Canadese auteur Laurence Peter beschreef.
Fromm over vooruitgang
(Herman Damveld)
We leven alsof we altijd over een onbeperkte hoeveelheid schone en goedkope energie zullen beschikken. Intussen worden milieuverslechteringen steeds duidelijker. Hoe komt het dat velen ondanks deze verslechteringen blijven praten over vooruitgang? Over de betekenis van economie, vrijheid, angst, magische helper en vervreemding.
Alternatieve geneeswijzen
(Mar Oomen)
Er zijn er inmiddels tientallen, zo niet honderden alternatieve geneeswijzen. In de nieuwste uitgave van zijn Compendium van alternatieve geneeswijzen beschrijft Paul van Dijk er maar liefst 404, van acupunctuur tot chiropractie tot wichelroedediagnostiek.
Pareto principe De 80/20 regel: hoe minder kan leiden tot meer.
Stukken overnemen
(Jeanne Doomen)
Een artikel over de geschiedenis van en een voorstel voor het vergoeden van het overnemen van stukken uit de media bij het overnemen op Internet.
 
Onder elk artikel vindt u een lijst van onderwerpen, waarvan we voor u boekbeschrijvingen hebben gemaakt. De boeken zijn via Internet te koop op bol.com. Meer over de achtergrond van deze site, vindt u via "home".
Daaronder de artikelen op onze site met een overzicht van de onderwerpen. Gebruik ons zoekprogramma voor het vinden van de onderwerpen die u interesseren.