Boeken over zelfdoding

   

Boeken   te koop op bol.com (klik op de links)
Titel   Recensie of boekbeschrijving
  Als iemand die je lief is je verlaat door zelfdoding, stormen er velerlei gevoelens op je af: ontsteltenis, medelijden, boosheid. Waarom ging hij of zij weg? Dit kan niet waar zijn! Ik voel me in de steek gelaten! Ben ik tekort geschoten? Had ik het kunnen voorkomen? Waar is hij of zij nu? Hoe kom ik dit ooit te boven?! De Stichting Dr Elisabeth Kübler-Ross heeft twaalf nabestaanden na zelfdoding bereid gevonden iets op papier te zetten over hun verwerkingsproces, met het doel door hun ervaringen anderen te helpen. Aan het woord komen, ouders, echtgenoten, familieleden, vrienden, enzovoort. Ieder benadert het verwerkingsproces vanuit zijn of haar eigen standpunt. Een boekje waar mensen die geconfronteerd zijn met een dergelijk onbegrijpelijk en smartelijk verlies, moed uit kunnen putten om zelf verder te gaan. Buitenstaanders zullen meer begrip krijgen voor de specifieke problemen van nabestaanden, Het kan hen helpen hun houding te bepalen en de juiste (ant)woorden te vinden.
       
  Dat boeren een grotere kans lopen door eigen hand te overlijden dan anderen is in vele landen aangetoond. Maar Nederland wil het niet weten. Er is geen onderzoek, er zijn geen cijfers. Er is er al geruime tijd reden tot zorg, want het leven van de boer wordt steeds moeilijker. Maar zelfmoord is een groot taboe op het Nederlandse platteland, dus blijft het een verborgen probleem. Lizzy van Leeuwen verdiepte zich in de achtergronden van het taboe, sprak met nabestaanden, hulpverleners en wetenschappers in Nederland en de VS. Ze laat zien dat de hulpverlening in Nederland op schokkende wijze tekortschiet maar ook dat er op het gebied van preventie veel mogelijk is. De hanenbalken licht de sluier van een onbekend stuk cultuurgeschiedenis en is tegelijkertijd een indringend pleidooi voor meer openheid.

In het TV-programma Altijd Wat wordt zij geďnterviewd.
       
  De Britse schrijver C.S. Lewis (1898-1963) is behalve door de 'Narnia'-boeken bekend geworden door de originele manier waarop hij zijn (christelijke) visie op deze wereld en haar samenleving in veel boeken onder woorden bracht. Daarbij kenmerkten zijn publicaties zich altijd door een bijzonder persoonlijke aanpak vanuit zijn eigen geloofsbeleving. Ook dit boekje vertoont die trekken, maar hier nog sterker op zijn persoonlijke situatie toegespitst: het zijn dagboekfragmenten uit de tijd vlak na het overlijden van zijn vrouw. In korte notities gaf hij impressies van zijn verwerking van dat verdriet. Op deze manier is de lezer in staat het rouwproces als het ware op de voet te volgen. Lewis spaarde zichzelf daarbij niet. Maar in alles klinkt een ondertoon van gelovig vasthouden aan God. In een tijd met veel aandacht voor de zin en verwerking van het lijden is dit een heel eigen geluid, dat gehoord mag worden.

 

Naar bovenaan